พลังชีวิตกับสุขภาพ ? ปิดท้าย


บทความ: พลังชีวิตกับสุขภาพ

ดาวน์โหลด PDF

————————————————————————————————

ข้อมูลความรู้ทั้งหมดนี้ คงพอช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพลังชีวิตหรือชี่มีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร และหวังว่าเมื่อได้ทราบแล้ว จะได้หยุดคิดทบทวนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเอง ดูว่ามีอะไรที่ต้องลงมือปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับสุขภาวะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคิดว่ามีเรื่องที่ต้องทำมากมายจนไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน ก็ขอแนะนำว่าสิ่งแรกที่ควรทำก่อนก็คือ ?หย่อนคลาย? ให้จำไว้เสมอว่า ความเครียดนำไปสู่ความเจ็บป่วย การผ่อนคลายในระดับที่ทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนหย่อนและคลายตัวเท่านั้น ที่จะสามารถขับเคลื่อนพลังชีวิตของร่างกายให้เลื่อนไหลไปทั่วร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในยุคปัจจุบันของโลกแห่งข้อมูลและการเรียนรู้ พวกเราควรรู้จักศึกษาและฉลาดเลือกในการบริโภค ไม่ปล่อยตัวเองให้ตกเป็นเหยื่อของการตลาด หรือปล่อยตัวเองไปตามยถากรรม หรือปล่อยให้เวลาของชีวิตไปอยู่ในกำมือของผู้อื่น การจะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องเน้นที่การป้องกันและฟื้นฟูก่อนที่อาการป่วยจะปรากฏและมีโรคเกิดขึ้น ปัจจุบันมีความเจ็บป่วยและโรคใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นจนยากจะวินิจฉัยได้ชัดเจนว่าสาเหตุการป่วยมาจากอาการและโรคใด ตัวเราเองจึงต้องมีบทบาทและหาวิธีการพึ่งตนเอง เพื่อทำให้ตัวเองและคนที่เรารักมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงควรแสวงหาเรียนรู้และเลือกสรรวิธีที่สามารถช่วยให้เราดูแลรักษาสุขภาพของเราเองได้ด้วยตัวของเราเองอย่างดีที่สุด เรียนรู้วิธีการสร้างเสริมหรือวิธีการฟื้นฟูสุขภาพสู่ภาวะปกติ ที่ง่าย ประหยัด ปลอดภัย รวดเร็ว และสามารถทำได้เสมอๆ ไม่จำกัดเพศ และวัย ไม่ว่าภาวะสุขภาพ ณ ขณะนี้เป็นเช่นไรก็ตาม

เราทุกคนสามารถเป็น ?หมอที่เก่งที่สุด? และ ?หมอที่ดีที่สุด? ของตัวเองได้ ถ้าได้รู้จักและเข้าใจพลังชี่ รวมทั้งรู้วิธีการฝึกชี่ที่ถูกต้อง หากได้เรียนรู้และลงมือฝึกชี่ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะด้วยวิชาดนตรีปรับพลังชีวิต ก็จะสามารถประจักษ์ด้วยตัวเองได้ไม่ยากว่า ภายในตัวเราเองนี้มีหมอที่เก่งที่สุดอยู่แล้ว หมอที่รู้จักสภาพร่างกายและภาวะสุขภาพของตัวเราดีที่สุด และพร้อมที่จะบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพให้กับเราตลอดเวลา ก่อนที่อาการของโรคจะปรากฏ หากแต่เราต้องรู้จักและเข้าใจในสิ่งที่หมอที่เก่งที่สุดภายในตัวเรากำลังสื่อสารเตือนเรา หรือขอความร่วมมือจากเราในการรักษาปัญหาสุขภาพให้กับเรา และให้ความร่วมมือกับหมอหรือชี่ภายในตัวเราอย่างเต็มที่ พร้อมกับคอยเพิ่มเติ่มพละกำลังให้กับหมอประจำตัวของเราอย่างเพียงพอ ด้วยการฝึกเพิ่มพูนชี่ให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

หากได้ฝึกชี่จนคุ้นเคยกับพลังชี่ของตัวเอง จนสามารถควบคุมชี่ของตัวเองได้ ก็ถือว่าคุณได้พบวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่ธรรมชาติได้มอบให้ นั่นก็คือ พลังชีวิตหรือชี่ของคุณเอง จงใช้ประโยชน์จากมรดกทางปัญญาอันเก่าแก่กว่าห้าพันปี ฝึกใส่ใจกับการ ?ฟังชี่? หรือสิ่งที่พลังชีวิตในร่างกายของคุณกำลังพยายามสื่อสารบอกคุณ การจะเป็นหมอที่ดีที่สุดให้กับตัวเองต้องศึกษาอย่างสุขุมรอบคอบ อดทนกับตัวเอง แล้วเราจะสามารถรักษา ?โรคที่ยังไม่เกิดขึ้น? ได้ด้วยตัวของเราเอง และจะได้เข้าใจความหมายแท้จริงที่แฝงอยู่อย่างลึกซื้งในคำกล่าวของจีนโบราณที่ว่า ?หมอที่เก่งที่สุด รักษาโรคที่ยังไม่เกิดขึ้น หมอที่ดีที่สุด คือตัวเราเอง การรักษาที่ดีที่สุด คือการรักษาด้วยตัวของเราเอง?

ชื่อเสียงกับตัวเอง อย่างไหนน่าหวงแหนมากกว่ากัน
ตัวเองกับทรัพย์สมบัติ อย่างไหนมีค่ามากกว่ากัน
รักษาทุกสิ่งไว้ได้ แต่สิ้นชีวิต อย่างไหนน่าเศร้าและเจ็บปวดมากกว่ากัน
ความจริงมีอยู่ว่า…ผู้พึงใจในชื่อเสียง ย่อมไม่ใยดีกับความยิ่งใหญ่
ผู้พึงใจจะมีมาก ย่อมละทิ้งความร่ำรวย
ผู้รู้จักเพียงพอ จะไม่พบความอัปยศ
ผู้รู้จักหยุดในเวลาอันเหมาะสม จะไม่ตกอยู่ในอันตราย
…เขาจึงมีชีวิตที่ยืนยาว
— เต๋า เต็ก เก็ง ?

รวบรวมและเรียบเรียง – ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง
tatsanee@NawaChiOne.org
??สงวนลิขสิทธิ์

กลับสู่ด้านบน

????????????????????????????????

เชิงอรรถ

 1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารสุข, พลังชีวิตรักษาตนเอง, หนังสือชุดสุขภาพองค์รวม สนับสนุนโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย
 2. เทอดศักดิ์ คงเดช, ชี่กงวิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค, สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน (2541)
 3. ประเวศ วะสี ศ.นพ.พระไพศาล วิสาโล พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ วิทิตวัณนาวิบูล, องค์รวมแห่งสุขภาพ: ทัศนะใหม่เพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตและการบำบัดรักษา, นสพ.มูลนิธิโกมลคีมทอง (2536)
 4. ปิซง กัว และ แอนดรู แกวเอ็ล เขียน, ประชา หุตานุวัตร และ สุรชัย ทรงถาวรทวี แปล เต๋าแห่งสุขภาพ: ปาฏิหาริย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ, มูลนิธิเด็ก (2548)
 5. ภูมิปัญญาตะวันออกกับภาวะสุขภาพ, ชี่กง: เส้นทางการบรรลุสุดยอดแห่งชีวิต, www.pharm.chula.ac.th/physiopharm/2548_sem2/group17-1-4.html
 6. มานพ ประภาษานนท์, พลังธรรมชาติ: สร้างเสริมสุขภาพ, สนพ.เรือนบุญ (2542)
 7. วิจิตร บุญยะโหตระ, ศ.นพ.ดพ., พลังชีวิต, พิมพ์ครั้งที่สอง, สนพ.ดอกแก้ว
 8. ศรีสุดา ชมพันธ์, อธิษฐาน์ คงทรัพย์, เพียงพร ลาภคล้อยมา เรียบเรียง, ธรรมชาติบำบัด: ศิลปะการเยียวยาร่างกายและจิตใจเพื่อสมดุลของชีวิต, สนพ.สวนเงินมีมา (2547)
 9. ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพ, ชี่กงศาสตร์เพื่อการพึ่งตนเอง, 18 มกราคม 2551, www.qigongthai.com/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=32
 10. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ (พญ.), ชี่กงเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ, www.rehabmed.or.th/assoc/as_thai/download/Qi.doc
 11. สถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน เอินเวย์ ประเทศจีน, บทความต่างๆ ในหนังสือมติชนรายวัน (2551 – 52) www.enwei.co.th
 12. สมพร พึ่งอุดม, ชี่กับชีวิต, www.semsikkha.org/review/content/category/6/19/138/
 13. หมอไพร, ชีวิตสมดุลแบบแพทย์แผนจีน, สำนักพิมพ์ปาเจรา (2550)
 14. หม่า ซิน เจี๋ยน เรียบเรียง, ดนตรีปรับชีวภาพร่างกาย, เอกสารประกอบการอบรมดนตรีปรับพลังชีวิต โดย อ.เจียม สุจริตวิศาล
 15. หยาง เผย เซิน, ชี่กง พลังแห่งจิตบำบัด (ตอนที่ 1 – 3), www.qigongthai.com/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=37/39/40
 16. หลี่ กั๋ว ตัง, ศ.นพ., บทความต่างๆ ในคอลัมภ์ ธรรมะกับชีวิต, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน (2546 – 47)
 17. Admin, ชี่กง บำบัดโรค, มูลนิธิสุขภาพไทย, 19/12/2008, http://thaihof.log.in.th/exercise/
 18. Daniel Reid, The Complete Book of Chinese Health & Healingb, Barnes & Noble Books, (1994)
 19. Elizabeth Scott, Music and Your Body: How Music Affects Us and Why Music Therapy Promotes Health, http://stress.about.com/od/tensiontamers/a/music_therapy.htm
 20. Henry C. Lu, Chinese natural Cures: Traditional Methods for Remedies and Preventions, Black Dog & Leventhal Publishers, Inc. (1999)
 21. Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D., The Cure for all Diseases, New Century Press (2005)
 22. Masaru Emoto, The Message from Water, HADO Kyoikusha (1999), http://www.hadousa.com/ and http://www.kabirkadre.com/study/world/emoto.water/emoto.htm
 23. Shen Wu, Basic of Musical Qi-Gong, http://joltv.us/english/basicofmusicqigong.htm
 24. Simon Heather, Why is Music Healing, www.simonheather.co.uk/pages/articles/whyismusichealing.pdf
 25. Spirit of Nature, What is Vibrational Healing or Energy Medicine?, www.spiritofnature.org/vibrationart.htm
 26. Victor Beasley PhD., Your Electro-Vibratory Body: A Study of the Life Force as Electro-Vibratory Phenomena, 3rd edition, University of the Trees Press (1979).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *