พลังชีวิตกับสุขภาพ ? ปิดท้าย

ข้อมูลความรู้ทั้งหมดนี้ คงพอช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพลังชีวิตหรือชี่มีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร และหวังว่าเมื่อได้ทราบแล้ว จะได้หยุดคิดทบทวนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเอง ดูว่ามีอะไรที่ต้องลงมือปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับสุขภาวะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Continue reading

พลังชีวิตกับสุขภาพ ? บทที่ 6: วิทยาศาสตร์กับพลังบำบัดของเสียง

วิทยาศาสตร์สาขาเมตาฟิสิกส์ (metaphysic) ได้พยายามศึกษาทำความเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งและจักรวาล จนมีการคิดค้นทฤษฏีเส้นเชือก (String Theory) ที่อธิบายว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นและเป็นอยู่ได้ด้วยการสั่นไหว (vibrate) ตลอดเวลาของเส้นบางๆ ขนาดเล็กเป็นหลายล้านส่วนของอะตอม โดยการสั่นไหวจะเกิดเป็นเสียงตัวโน๊ต ที่โน๊ตแต่ละตัวที่ออกมาจะแทนอนุภาคแต่ละอนุภาค Continue reading

พลังชีวิตกับสุขภาพ ? บทที่ 5: ชี่กงกับดนตรี 5 เสียง

ชี่กงเป็นวิชาโบราณของจีนที่มีวิธีการและชื่อเรียกแตกต่างกัน ในช่วงแรกรู้จักกันในชื่อ เต้าหยิ่น (ชักนำพลัง+หายใจ)?ทู่น่า (หายใจ)?อั้นเชียว(นวด)?และสิงชี่ (จิต) ฝ่ายสำนักพุทธจะเรียกว่า?จื่อกวน?ซันฉัน หรือ?ฉันติ้ง?ปัจจุบันยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันว่าชี่กงเริ่มมีตั้งแต่เมื่อใด?แต่เชื่อกันว่าชี่กงน่าจะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติของคนโบราณโดยซึมซับจากประสบการณ์?แล้วสรุปเป็นวิธีฝึกฝนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและบำบัดโรควิธีหนึ่ง Continue reading

พลังชีวิตกับสุขภาพ ? บทที่ 4: การฝึกฝนบ่มเพาะพลังชีวิต

การฝึกฝนบ่มเพาะพลังชีวิต หรือการฝึกชี่ หรือชี่กง เพื่อให้ได้ผลด้านสุขภาพอย่างแท้จริง จะมีองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้อยู่ 3 ประการ คือ Continue reading

พลังชีวิตกับสุขภาพ ? บทที่ 3: พลังชีวิตมีผลกับสุขภาพอย่างไร

เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และในปัจจุบันพวกเราส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจคำว่าสุขภาพคลาดเคลื่อน ทำให้มีการกำหนดวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างคับแคบและแยกส่วน หากมองในความหมายที่แท้จริงของคำว่าสุขภาพ สุขภาพคือเป้าหมายของชีวิตและสังคม คำจำกัดความที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ไว้ สุขภาพจะหมายถึง สุขภาวะโดยสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม Continue reading

พลังชีวิตกับสุขภาพ ? บทที่ 2: พลังชีวิตมาจากไหน

คัมภีร์อี้จิง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแพทย์จีนแผนโบราณและตำราทางชี่กงถือว่า ที่มาของพลังชีวิต หรือพลังชี่ที่สัมพันธ์กับคนเรามากจาก 2 แหล่งหลักๆ คือ Continue reading

พลังชีวิตกับสุขภาพ – บทที่ 1: รู้จักและเข้าใจพลังชีวิต

ก่อนอื่นเราควรมาทำความรู้จักและเข้าใจกับคำว่า ?พลังชีวิต? ที่เรียกกันในภาษาจีนกลางว่า ?ชี่? ภาษาจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่า ?ขี่? และหมายถึงสิ่งเดียวกับที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ?กิ? (Ki) หรือคำว่า ?ปราณ? (Prana) ในภาษาสันสกฤต หรือ ?นูมา? (Pneuma) ในภาษากรีก พลังชีวิตในความหมายนี้ หมายถึงพลังธรรมชาติที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในร่างกายมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล Continue reading