ติดต่อ

General Email: info@NawaChiOne.org

มูลนิธินวชีวัน NawaChiOne Foundation
70/294 ซอยนวมินทร์ 79 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทร. 091-670-0302, โทรสาร.02-674-8214
Email: Foundation@NawaChiOne.org
Facebook Page: มูลนิธีนวชีวัน NawaChiOne Foundation

ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน NawaChiOne Knowledge Center for Sufficiency Economy
422 หมู่ 7 บ้านหนองไลย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โทร. 091-670-0302 | 085-906-7865,?โทรสาร.02-674-8214
Email: KnowledgeCenter@NawaChiOne.org
Facebook page: ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน NawaChiOne Knowledge Center for Sufficiency Economy

ชุมชนสุขภาพนวชีวัน NawaChiOne Total Well-Being Community
โทร. 091-670-0302, โทรสาร.02-674-8214
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org
Facebook page: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน NawaChiOne Total Well-Being Community