โครงการช่วยโลก…ช่วยเรา

เป็นโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ริเริ่มโดย มูลนิธินวชีวัน และร่วมมือกับมูลนิธิเล็ก โกเมศ

หากอุณหภูมิเฉลี่ยนของโลกเพิ่มขึ้น 3 องศาจากอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรม ผลกระทบที่จะเกิดกับดาวโลกดวงนี้จะเป็นหายนะของโลก เมื่ออุณหภูมิผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเร่งแบบควบคุมไม่ได้โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง สิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้วโลกจะสูญพันธ์อย่างถาวร ซึ่งอาจรวมถึงมนุษย์ด้วย แต่ ณ จุดนี้ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวโลกยังอาจสามารถแก้ไขได้ หากแต่ต้องลงมือทำและช่วยกันอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

Facebook: ช่วยโลก…ช่วยเรา Help Earth…Help Us