อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต Music Qi-gong

“หมอที่เก่งที่สุด รักษาโรคที่ยังไม่เกิดขึ้น”
“หมอที่ดีที่สุด คือตัวเราเอง”
“การรักษาที่ดีที่สุด คือการรักษาด้วยตัวของเราเอง”

พลังชีวิตกับสุขภาพ - บทที่ 1-002ดนตรีปรับพลังชีวิต เป็นวิธีการบำบัดและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการแพยท์จีนโบราณ ที่รู้จักและใช้กันมามากกว่า 4,000 ปี เป็นการใช้วิชาดนตรี 5 เสียง ที่สัมพันธ์กับพลัง 5 ธาตุและพลังยิน-หยางในร่างกาย บ่มเพาะและขับเคลื่อนพลังชี่ภายในจนถึงขั้นที่ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวออกท่าออกทางได้เองอย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องให้สมองสั่งการ ขณะที่มีสติรู้ตัวครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นการประสานพลังของชี่ภายในและภายนอกเช่นเดียวกับการฝึกชี่กงแบบ บ่อเก๊ก ที่ถือเป็นวิชาที่สูงกว่าไทเก๊กอีกระดับหนึ่ง ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของแต่ละคนจะไม่ซ้ำแบบกัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่ายกาย ปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรค ขณะที่ทำการฝึกแต่ละครั้ง

หลักการ

วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า พลังชี่มีลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งบางส่วนเป็นรังสีอินฟราเรด และวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่า โดยธรรมชาติ อวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายมีการสั่นไหวด้วยคลื่นความถี่เฉพาะของตัวเอง หากอวัยวะส่วนใดสั่นไหวผิดไปจากคลื่นความถี่เฉพาะนี้ ก็จะส่งผลให้อวัยวะส่วนนั้นทำงานผิดปกติ ปรากฏเป็นอาการป่วยทางร่างกาย ดังนั้น วิธีหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ก็คือการช่วยให้อวัยวะต่างๆ สั่นอยู่ในช่วงความถี่เฉพาะของตัวเอง ดนตรีหรือคลื่นเสียง เป็นพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการใช้ดนตรีหรือคลื่นเสียงที่ถูกต้องจึงสามารถช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นได้

พลังชีวิตกับสุขภาพ - บทที่ 1-001ดนตรีที่ใช้ในการฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต เป็นดนตรีที่เกิดจากวิชาดนตรี 5 เสียงของการแพทย์จีนโบราณ เมื่อหลายพันปีก่อน การแพทย์พื้นฐานของจีนจะใช้ดนตรีก่อนใช้ยา มีการศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีกับพลังชี่ และนำเสียงดนตรีมาใช้เป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพก่อนที่จะรู้จักการใช้ยาสมุนไพร อักษรภาษาจีนคำว่า “ยา” หรือ “เอี้ยว” ประกอบด้วยคำว่า “ดนตรี” และคำว่า “หญ้า” (สมุนไพร) รวมกันแล้วแปลได้ว่า พลังเสียงดนตรีที่ดีเป็นพลังส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตัวยา(พลังชี่)ไปรักษาซ่อมแซมสุขภาพให้แข็งแรงได้

เกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ_พลังชีวภาพกับการเกษตร 002การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดจากพลังชี่ภายในเชื่อมกับคลื่นพลังชี่ภายนอกของเสียงดนตรี จะช่วยการคลายกล้ามเนื้อ ปรับเส้นเอ็น และจัดกระดูก เป็นการอาศัยพลังชี่หรือพลังปราณ ซึ่งเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่ลึกและละเอียด ที่สามารถพัฒนาให้มีความแรงเพื่อทะลุทะลวงจุดตีบตันในร่างกาย เป็นการปรับสมดุลของอวัยวะภายในต่างๆ ส่งผลเป็นการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและช่วยระบบร่างกายขับของเสียที่ตกค้างออกมา เปรียบเสมือนเป็นการฝังเข็ม(ด้วยคลื่นพลังเสียงดนตรี)หมื่นๆ เล่มพร้อมๆ กันในคราวเดียว ทำให้สุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งการกินยา

ดูข้อมูลรายละเอียดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ชุมชนสุขภาพนวชีวัน มูลนิธินวชีวัน? Tel. 091-670-0302 (ทัศนีย์), LINE: NawaChiOne
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org, NawaChiOne@gmail.com
หรือ Tel. 081-819-4332 (ชมกร), LINE: ar_chomkorn
Facebook: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน หรือ ดนตรีปรับพลังชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสาร:
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
แผนที่ สถานที่อบรม

ท่านที่สนใจเข้าอบรมฯ แต่ไม่สะดวกในวันที่ได้กำหนดไว้ สามารถส่งใบสมัครหรือแจ้งข้อมูลสำหรับติดต่อกลับได้? เมื่อมีกำหนดการอบรมฯ รอบใหม่ ทางเราจะได้ติดต่อแจ้งให้ท่านทราบก่อน และให้สิทธิท่านก่อนผู้สมัครรายใหม่