ชุมชนสุขภาพนวชีวัน

ชุมชนสุขภาพนวชีวัน (NawaChiOne Total Well-Being Community) เกิดจากรวมกลุ่มกันของคนธรรมดาที่เชื่อว่า พวกเราสามารถใช้พลังธรรมชาติ ในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราเอง พวกเราเป็นคนยุคใหม่ที่เชื่อว่าธรรมชาติรู้ดีกว่าเราในเรื่องเกี่ยวกับคน สัตว์ และความสมดุลย์ของสรรพสิ่ง คนต้องหาความรู้จากธรรมชาติ หัดฟังสิ่งที่ธรรมชาติพยายามจะบอก และให้ธรรมชาติดูแล สร้างเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของเราให้กลับสู่สมดุล เพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ของทั้งร่างกาย จิตใจวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากความสนใจในเรื่องสุขภาพแล้ว ชุมชนสุขภาพนวชีวัน ยังเน้นการสร้างกิจกรรมที่จะช่วยลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ให้คนมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักพอเพียง และมีความสุขในทุกๆวันของชีวิต กับธรรมชาติที่สะอาด พวกเราเป็นกลุ่มคนธรรมดาที่เชื่อและเคารพธรรมชาติ จึงให้ความสนใจกับการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตัวที่ทำได้จริง

ในกลุ่มของเราจะถือถุงผ้า และเลือกไม่รับถุงพลาสติกจากร้านค้า เพื่อให้โลกผลิตถุงพลาสติกน้อยลง สมัยนี้จำเป็นต้องอาศัยคนรักธรรมชาติ มาช่วยกันปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเรา ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง และคุ้มค่ามากขึ้น ก่อนที่ลูกหลานเราจะไม่มีโลกที่อยู่ได้ อาศัยอยู่กันในอนาคต

ชุมชนสุขภาพนวชีวัน ได้จัดการอบรมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง การออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและถูกกับธาตุของแต่ละคน การใช้ดนตรีเพื่อปรับพลังชีวภาพร่างกาย (ดนตรีปรับพลังชีวิต) และการฝึกสติและสมาธิเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงภายใน เหล่านี้เป็นโครงการและกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ที่พวกเราได้ริเริ่มทำกันมาตั่งแต่ปี 2542

โครงการล่าสุดนี้ พวกเราได้รวบรวมทุนทรัพย์เพื่อหนีจากกรุงเทพฯ ไปสร้างชุมชนสุขภาพแบบยั่งยืน สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่บ้างานจนไม่มีสมดุลในชีวิตแต่เริ่มจะสานึกได้ และต้องการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียรหรือใกล้เกษียรอายุอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด กินอาหารสุขภาพที่ปลอดภัยไร้สารพิษ มีเพื่อนบ้านที่คิดอ่านสนใจเรื่องใกล้เคียงกัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ความสนใจซึ่งกันและกัน อาศัยพลังธรรมชาติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ กินง่ายอยู่ง่าย ไม่หรูหราแต่สุขสบาย อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ใกล้เขตชุมชนพอที่จะพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นของยุคสมัยได้ ในยามว่าง ก็สามารถใช้ทักษะความสามารถที่แต่ละคนมี ร่วมกันอาสาสมัครทำประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียง เช่น เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา หรือชาวบ้าน ในชุนชน หรือช่วยงานตามความถนัดในโรงพยาบาลท้องถิ่น เป็นต้น

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต Music Qi-Gong
ค่ายสุขภาพ Health Camp

Facebook: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน NawaChiOne Total Well-Being Community