9-10 มิ.ย. ’61 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ณ.มูลนิธิเซ็นต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มิ.ย. 2561
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 10 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล&ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี 61

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี’61
-?แผนที่ สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต มูลนิธิเซ็นต์คาเบรียล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302 (ทัศนีย์)? หรือ? 081-819-4332 (ชมกร)
LINE:? NawaChiOne

งด 25-26 พ.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พ.ย. 2560
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 12 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต สน.ตอ.-60

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต สน.ตอ.-60
แผนที่ สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต (ห้องเอนกประสงค์ สน.ตอ.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

9-10 ก.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 ก.ย. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

5-6 ส.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลยอารมณ์ รุ่น 4 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลอารมณ์ (5 ธาตุ) รุ่น 4
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 ส.ค. 60
ณ ห้องกิจกรรม บ้าน บชท. (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
รับเฉพาะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานแล้วเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 12 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดาวน์โหลดใบสมัคร:
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.doc
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.pdf
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.jpg

แผนที่สถานที่อบรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
– www.NawaChiOne.org | Facebook page: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน หรือ ดนตรีปรับพลังชีวิต
– ทัศนีย์ T.&LINE: 091-670-0302 | E: TotalWellBeing@NawaChiOne.org, NawaChiOne@gmail.com
– ศิริวรรณ T. 080-521-9799 | LINE: Siriwon Janekarn | E: siriwonjane@gmail.com

1-2 ก.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 41 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 41
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ก.ค. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

6-7 พ.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 40 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 40
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 พ.ค. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

1-2 เม.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุล 5 ธาตุ รุ่น 7 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ รุ่น 7
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 เม.ย. 60
ณ ห้องกิจกรรม บ้าน บชท. (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
รับเฉพาะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานแล้วเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 12 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดาวน์โหลดใบสมัคร:
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.doc
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.pdf
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.jpg

แผนที่สถานที่อบรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
– www.NawaChiOne.org | Facebook page: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน หรือ ดนตรีปรับพลังชีวิต
– ทัศนีย์ T.&LINE: 091-670-0302 | E: TotalWellBeing@NawaChiOne.org, NawaChiOne@gmail.com
– ศิริวรรณ T. 080-521-9799 | LINE: Siriwon Janekarn | E: siriwonjane@gmail.com

4-5 มี.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 39 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 39
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 มี.ค. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

28-31 ก.ค. 2559 งาน Organic & Natural Expo 16

พบกับบูธนวชีวัน ในงาน Organic & Natural Expo 16 วันที่ 28-31 ก.ค. 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ?ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

เรามีผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้ฯ นวชีวัน ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลมาจำหน่าย
– ธัญพืช เช่น ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ถั่วเขียวออร์แกนิค
– กระเทียมไทยออร์แกนิค
– กระเทียมดำออร์แกนิค
– กล้วยอาบแดดออร์แกนิค
– มะขามหวานออร์แกนิค
– มะขามเปรี้ยวออร์แกนิค
– ผักสดออร์แกนิค เช่น ผักชายาออร์แกนิค(คะน้าเม็กซิกัน หรือผักหวานญี่ปุ่น) พริกขี้หนูออร์แกนิค
– ชาสมุนไพรออร์แกนิค 20 ชนิด เช่น ชาเกสรดอกบัวหลวงออร์แกนิค ชากลีบดอกบัวหลวงออร์แกนิค ?
– ต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์
– ฯลฯ

(เลื่อนเป็น 10-11 ต.ค.) 17-18 ต.ค. ’58 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 38 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 38
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ต.ค. 2558
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา (อยู่ใน รร.เตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท)
เวลา 9:00 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครไม่ถึง 12 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

– อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต

– ข้อมูลรายละเอียดการอบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ดาวน์โหลด ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี’58
– แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต: ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302