28-29 ก.ย. ’62 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 44 (ณ. 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2 ถ.ประชาชื่น)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 44
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ก.ย. 2562
ณ เลขที่ 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2? ถนนประชาชื่น
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 10 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
แผนที่ สถานที่อบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302 (ทัศนีย์) หรือ 081-819-4332 (ชมกร)
LINE: NawaChiOne

8-9 มิ.ย. ’62 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 43 (ณ. 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2 ถ.ประชาชื่น)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 43
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 มิ.ย. 2562
ณ เลขที่ 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2? ถนนประชาชื่น
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 10 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
แผนที่ สถานที่อบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302 (ทัศนีย์) หรือ 081-819-4332 (ชมกร)
LINE: NawaChiOne

9-10 มิ.ย. ’61 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ณ.มูลนิธิเซ็นต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มิ.ย. 2561
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 10 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล&ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี 61

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี’61
-?แผนที่ สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต มูลนิธิเซ็นต์คาเบรียล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302 (ทัศนีย์)? หรือ? 081-819-4332 (ชมกร)
LINE:? NawaChiOne

งด 25-26 พ.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พ.ย. 2560
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 12 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต สน.ตอ.-60

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต สน.ตอ.-60
แผนที่ สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต (ห้องเอนกประสงค์ สน.ตอ.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

9-10 ก.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 ก.ย. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

5-6 ส.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลยอารมณ์ รุ่น 4 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลอารมณ์ (5 ธาตุ) รุ่น 4
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 ส.ค. 60
ณ ห้องกิจกรรม บ้าน บชท. (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
รับเฉพาะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานแล้วเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 12 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดาวน์โหลดใบสมัคร:
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.doc
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.pdf
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.jpg

แผนที่สถานที่อบรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
– www.NawaChiOne.org | Facebook page: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน หรือ ดนตรีปรับพลังชีวิต
– ทัศนีย์ T.&LINE: 091-670-0302 | E: TotalWellBeing@NawaChiOne.org, NawaChiOne@gmail.com
– ศิริวรรณ T. 080-521-9799 | LINE: Siriwon Janekarn | E: siriwonjane@gmail.com

1-2 ก.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 41 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 41
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ก.ค. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

6-7 พ.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 40 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 40
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 พ.ค. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

1-2 เม.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุล 5 ธาตุ รุ่น 7 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ รุ่น 7
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 เม.ย. 60
ณ ห้องกิจกรรม บ้าน บชท. (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
รับเฉพาะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานแล้วเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 12 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดาวน์โหลดใบสมัคร:
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.doc
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.pdf
ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-ปรับธาตุ-TRRM.jpg

แผนที่สถานที่อบรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
– www.NawaChiOne.org | Facebook page: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน หรือ ดนตรีปรับพลังชีวิต
– ทัศนีย์ T.&LINE: 091-670-0302 | E: TotalWellBeing@NawaChiOne.org, NawaChiOne@gmail.com
– ศิริวรรณ T. 080-521-9799 | LINE: Siriwon Janekarn | E: siriwonjane@gmail.com

4-5 มี.ค. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 39 (ห้องกิจกรรม บ้าน บชท.)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 39
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 มี.ค. 2560
ณ ห้องกิจกรรม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้าน บชท.)
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 12 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูล อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.doc
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.pdf
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-TRRM-60.jpg
แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต บ้าน บชท. TRRM House

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302