สนทนาเรื่อง”พลังชีวิต” รายการสุขภาพดีด้วย 8อ. FMTV

รายการ สุขภาพดีด้วย 8 อ. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง แขกรับเชิญ พลังชีวิต ตอนที่ 1 – ๙ ก.พ. ๕๖
รายการ สุขภาพดีด้วย 8 อ. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง แขกรับเชิญ พลังชีวิต ตอนที่ 2 – ๑๐ ก.พ. ๕๖
Continue reading

อะไร อะไร ก็ไม่ใช้อารมณ์

ดาวน์โหลด PDF ทฤษฎี การแพทย์จีน เชื่อว่ายิน-หยางจะควบคุม และเป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่งในจักรวาลแล้ว สรรพสิ่งยังประกอบด้วยธาตุทั้งห้า คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน้ำ มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จึงมีลักษณะของธาตุทั้งห้านี้อยู่ในร่างกายอย่างมีกฎเกณฑ์แน่นอน โดยไม้แทนอวัยวะตับ ไฟแทนหัวใจ ดินแทนม้าม ทองแทนปอด และน้ำแทนไต ลักษณะของธาตุทั้งห้านี้จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นอน คือ การสร้าง และการข่ม โดยวงกลมสีเขียวแทนไม้หรือตับ สีแดงแทนไฟหรือหัวใจ สีเหลืองแทนดินหรือม้าม สีขาวแทนทองหรือปอด และสีดำแทนน้ำหรือไต เช่น ตับเป็นผู้สร้างหัวใจ ขณะเดียวกันก็คอยข่มม้ามไว้ นี่คือสภาพปกติในร่างกายคนที่แข็งแรง ร่างกายเกิดโรคขึ้นมา เนื่องจากความสมดุลนี้ถูกทำลายลง โดยจะเกิดสภาวะการข่มเกินและข่มกลับขึ้น เช่น ถ้าเกิดโรคกับตับ จะทำให้พลังตับแกร่งเกินไป ตับจะกลายเป็นข่มดินมากขึ้น … Continue reading

นำตาที่แท้…เกิดจากจิต สู่กาย

ดาวน์โหลด PDF ธาตุน้ำ + ธาตุไฟ = น้ำตา..จากจิต..สู่กาย น้ำตาที่แท้ เกิดจากสัญญาณของจิตที่หัวใจ หัวใจเชื่อมโยงกับดวงตา เวลารู้สึกดีใจมาก มีความสุขมาก หรือเศร้าใจ โศก สลด เป็นทุกข์ น้ำตาจะไหลออกจากตาโดยธรรมชาติ ธาตุแท้ของธาตุไฟ (หัวใจ) คือ สติ จิตสำนึก การไตร่ตรอง ในแง่นามธรรม หัวใจ(อวัยวะ)สัมพันธ์กับตา สัมพันธ์กับธาตุไฟ เป็นผู้กำหนดไฟ คนมีหัวใจเป็นศูนย์กลาง ดวงตาเป็นประตูสะท้อนสภาวะจิตใจ คนมีความสุข ดวงตาจะเปล่งประกายมีชีวิตชีวา ร่างกายสมดุลมีพลัง คนเศร้าโศกเป็นทุกข์ ทั้งแววตาและผิวพรรณจะดูเศร้าหมอง ธาตุแท้ของธาตุน้ำ (ไต) คือ ขวัญกำลังใจ และความตั้งใจ ในแง่นามธรรม … Continue reading