28-29 ก.ย. ’62 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 44 (ณ. 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2 ถ.ประชาชื่น)

ดููรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

งด 25-26 พ.ย. ’60 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 42 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading