นำตาที่แท้…เกิดจากจิต สู่กาย

ดาวน์โหลด PDF

ธาตุน้ำ + ธาตุไฟ = น้ำตา..จากจิต..สู่กาย

น้ำตาที่แท้ เกิดจากสัญญาณของจิตที่หัวใจ
หัวใจเชื่อมโยงกับดวงตา เวลารู้สึกดีใจมาก มีความสุขมาก หรือเศร้าใจ โศก สลด เป็นทุกข์
น้ำตาจะไหลออกจากตาโดยธรรมชาติ

ธาตุแท้ของธาตุไฟ (หัวใจ) คือ สติ จิตสำนึก การไตร่ตรอง
ในแง่นามธรรม หัวใจ(อวัยวะ)สัมพันธ์กับตา สัมพันธ์กับธาตุไฟ เป็นผู้กำหนดไฟ
คนมีหัวใจเป็นศูนย์กลาง ดวงตาเป็นประตูสะท้อนสภาวะจิตใจ
คนมีความสุข ดวงตาจะเปล่งประกายมีชีวิตชีวา ร่างกายสมดุลมีพลัง
คนเศร้าโศกเป็นทุกข์ ทั้งแววตาและผิวพรรณจะดูเศร้าหมอง

ธาตุแท้ของธาตุน้ำ (ไต) คือ ขวัญกำลังใจ และความตั้งใจ
ในแง่นามธรรม ไตสัมพันธ์กับไขกระดูก สัมพันธ์กับธาตุน้ำ เป็นผู้กำหนดน้ำ

ทั้งน้ำและไฟผสมกัน เป็นอารมณ์ของขวัญกำลังใจ และความอาลัยของจิตสำนึก

น้ำตาเศร้าเกิดจากพลังอินของหัวใจ
น้ำตาเศร้าเป็นผลิตผลของพลังอิน พลังอินคือพลังจากน้ำ อวัยวะอินที่สุดในร่างกายคือไต

เมื่อน้ำและไฟรวมเป็นหนึ่ง จึงรู้สึกโศกเศร้าอย่างแท้จริง พลังทั้งสองร่วมกลั่นเป็นน้ำตาออกมา

ในแง่นามธรรม อาการของจิตใจ(ไฟ)ที่เศร้าจะส่งสัญญาณลงสู่ไต(น้ำ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมไขกระดูก ไขกระดูกส่งคลื่นสัญญาณสู่สมอง เมื่อระบบประสาทส่วนสมองรับสัญญาณ สมองจึงสั่งการ กระตุ้นให้น้ำตาไหล น้ำมูกไหล ก่อให้เกิดอาการสะอึกสะอื้น ซึ่งเป็นส่วนสะท้อนของคลื่นพลังชีวิตที่เป็นพลังจิตและพลังวิญญาณอันละเอียดที่รวมกันเป็นหนึ่ง ถ้าขาดปัจจัยหนึ่งใดในทั้งสอง น้ำก็จะไม่สามารถรวมตัวกันกลั่นเป็นหยดน้ำตา

คนที่ร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาน้ำมูกจึงคือพวกมารยา เพราะไม่ได้เกิดจากแรงดลใจที่เกิดจากความเศร้าโศกที่แท้จริง

น้ำตาดีใจเกิดจากพลังหยางของหัวใจ
อาการน้ำตาไหลของคนดีใจนั้น มีที่มาของน้ำตาแตกต่างกัน เป็นน้ำตาเหมือนกัน แต่พลังกระตุ้น อิน-หยางต่างกัน
พลังไอร้อนของความรู้สึกซึ่งส่งขึ้นไปกระทบขั้วอิน-หยางของส่วนสมอง แล้วสะท้อนกลับลงมาสู่ดวงตาและโพรงจมูกไม่เหมือนกัน

ในสภาพเหตุการณ์เดียวกัน ทำไมบางคนจึงไม่ร้องไห้
จิตที่ฝึกแล้ว สามารถกำหนดระบบประสาทส่วนกลางให้คุมประสาทอัตโนมัติได้ เช่น เห็นอาหารอร่อยเกิดน้ำลายไหล เป็นผลจากระบบประสาทอัตโนมัติสั่งการ จิตที่ฝึกแล้วจะสามารถรู้และกำหนดน้ำลายไม่ให้ไหลได้ เป็นผลจากประสาทส่วนกลางคุมประสาทอัตโนมัติได้

การกำหนดรู้ เข้าใจ ทำตามเหตุและผล ละอกุศล ละอุปาทาน จึงเป็นพลังบริสุทธิ์ เพราะพลังบริสุทธิ์จากหัวใจเป็นตัวควบคุมและกำหนดปัจจัย”น้ำ”ในไต หากหัวใจที่ไม่รู้สึกโศกเศร้า พลังบริสุทธิ์จากหัวใจจะไม่ไหลลงไปกระตุ้นไต ไตไม่ไปกระตุ้นระบบสมอง เมื่อวงจรไม่ครบ น้ำตาน้ำมูกจึงไม่ไหลออกมา

ที่มา: Kopkid Kidkop คบคิด คิดครบ By Malee Prakorn
เรียบเรียงใหม่โดย: ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง – ชุมชนสุขภาพนวชีวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *