ข้อมูลรายละเอียดการอบรม

รูปแบบการอบรม

การอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายหลักทฤษฎีพื้นฐานของการฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต และการฝึกฝนปฏิบัติด้วยตัวเอง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ รวมทั้ง เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเห็น และการถามตอบคำถามระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้ฝึกสอน โดยจะเน้นที่การฝึกภาคปฏิบัติในวันที่สอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความมั่นใจ สามารถนำวิธีการฝึกที่ได้เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อด้วยตัวเองเป็นประจำที่บ้านได้

ผู้ถ่ายทอดวิชา & ทีมงานผู้ช่วยดูแลการฝึก

ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง? เป็นศิษย์ที่รับสืบทอดวิชาดนตรีปรับพลังชีวิต (ปรับชีวภาพร่างกาย) จากท่านอาจารย์เจียม สุจริตวิศาล (ซึ่งเป็นท่านแรกที่นำวิชาดนตรีปรับพลังชีวิตนี้มาเผยแพร่ในประเทศไทย) และได้ศึกษาฝึกฝนวิชานี้จนได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์เจียมให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดวิชานี้ต่อได้ คุณทัศนีย์ สนใจศึกษาวิชาแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตัวเองหลากหลายวิธี? รวมทั้งเรื่องของการบำบัดรักษาด้วยพลังธรรมชาติและพลังชีวิตหรือพลังชี่ที่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้เข้าใจและสามารถสัมผัสรับรู้ถึงผลของการพื้นฟูปรับสมดุลสุขภาพด้วยพลังชี่ภายในร่างกาย ตลอดจนผลของพลังชี่จากเสียงดนตรีที่มีต่อร่างกายระหว่างการฝึกชี่ด้วยวิชานี้ ?ประกอบกับประสบการณ์การฝึกฝนวิชานี้ด้วยตนเองกว่า 10 ปี ทำให้สามารถถ่ายทอดวิชาดนตรีปรับพลังชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล และให้ความกระจ่างกับผู้ฝึกในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์

ทีมงานผู้ช่วยดูแลการฝึก ล้วนได้เรียนและผ่านการฝึกฝนวิชานี้เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพจากท่าน อจ.เจียม ทุกคน

ใครควรเข้าอบรม

ทุกคนที่สนใจและต้องการมีสุขภาพที่ดีหรือดีขึ้น ต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพ สนใจศึกษาและดูแลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวม ไม่จำกัดเพศ และอายุ (ขอให้เข้าใจภาษาไทยและควบคุมตนเองได้)

หลักสูตรอบรม

  1. หลักสูตรพื้นฐาน
  2. หลักสูตรปรับสมดุลธาตุ (กระตุ้นพลังธาตุทั้ง 5 ที่เกี่ยวโยงกับการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย)
  3. หลักสูตรปรับสมดุลอารมณ์ (เสริมพลัง 5 ธาตุ ปรับสมดุลจิตใจซึ่งเกี่ยวโยงกับการทำงานของอวัยวะภายใน)
  4. หลักสูตรปรับสมดุลพลังอิน-หยาง

วัน เวลา และสถานที่อบรม

เสาร์ และ อาทิตย์ แรกหรือสุดท้ายของเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
เวลา 9:30 – 16:00 น. (ทั้งเสาร์และอาทิตย์)
สถานที่: เลขที่ 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2? ถนนประชาชื่น นนทบุรี

กรุณาตรวจดูหรือสอบถามกำหนดการและสถานที่อบรมฯ แต่ละหลักสูตรที่แน่นอนจากตารางกิจกรรม หรือ email: NawaChiOne@gmail.com หรือ
โทร. 091-670-0302 (ทัศนียฺ) | 081-819-4332 (ชมกร)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 2,000.-บ./หลักสูตร 2 วัน รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน 2 มื้อ (อาหารสุขภาพ) น้ำดื่มตลอดการอบรม

การเตรียมตัว

เปิดใจให้กว้าง พร้อมเรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆ สวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมสบายและปกปิดมิดชิด (โดยเฉพาะผู้หญิง) เพื่อให้เลือดลมสามารถไหลเวียนได้ดีระหว่างการฝึก และสะดวกต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆโดยไม่ต้องกังวล เช่น การยกแขน ขา ยืด เหยียด ก้ม เงย นั่ง นอน ในลักษณะท่าโยคะ ไทเก๊ก หรือฤาษีดัดตน ฯลฯ เป็นต้น

ความเห็นของผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนๆ

– เป็นวิทยาศาสตร์ มีคุณค่าต่อตนเอง
– มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่เป็นธุรกิจ
– มีประโยชน์มาก น่ามาศึกษา เห็นผลได้จริง
– เป็นหลักสูตรที่ดีมาก และนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง
– มีประสบการณ์ตรง ผลที่เห็นสัมผัสได้โดยตรง
– รักษาป้องกันสุขภาพด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ยา
– น่ามหัศจรรย์ คิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้
– ตอนแรกคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็ทำให้รู้ว่ามหัศจรรย์มีจริง
– เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่า รักษาตัวเองโดยตัวเอง
– ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ
– ไม่ยากมากและมีประโยชน์ ไม่มีข้อเสีย
– พบวิธีปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ต้องตั้งใจและขยันฝึก
– ได้ประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติเอง ไม่มาทำ ไม่รู้
– เห็นผลดีอย่างมากๆ ต่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รักษาอาการโรคได้
– ได้ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการนำไปใช้รักษาและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ตารางการอบรม

(อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม)

วันที่หนึ่ง

09.00 – 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 – 10:30 น. ทำความเข้าใจหลักทฤษฎีพื้นฐานของการฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต
10:30 – 12:00 น. ภาคปฏิบัติ – วิธีการฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต
12:00 – 13:00 น. อาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น. ภาคปฏิบัติ – การฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ถามตอบข้อสงสัย

วันที่สอง

09.30 – 10:00 น. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกฯ วันเสาร์ และถามตอบข้อสงสัย
10:00 – 12:00 น. ภาคปฏิบัติ – การฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต
12:00 – 13:00 น. อาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น. ภาคปฏิบัติ – การฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ถามตอบข้อสงสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ชุมชนสุขภาพนวชีวัน มูลนิธินวชีวัน Tel. 091-670-0302 (ทัศนีย์), LINE: NawaChiOne
Email: NawaChiOne@gmail.com
หรือ Tel. 081-819-4332 (ชมกร), LINE: ar_chomkorn
Facebook: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน?หรือ ดนตรีปรับพลังชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสาร:
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
แผนที่ สถานที่อบรม

ท่านที่สนใจเข้าอบรมฯ แต่ไม่สะดวกในวันที่ได้กำหนดไว้ สามารถส่งใบสมัครหรือแจ้งข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับได้ เมื่อมีกำหนดการอบรมฯ รอบใหม่ ทางเราจะได้ติดต่อแจ้งให้ท่านทราบก่อน และให้สิทธิท่านก่อนผู้สมัครรายใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง:

พลังชีวิตกับสุขภาพ (เอกสารประกอบการอบรมฯ หลักสูตรพื้นฐาน)
ลำดับขั้นการศึกษาและฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต
ประสบการณ์การฝึกดนตรีปรับพลังชีวิต
ประสบการณ์การฝึกจากคุณนุ้ย
ประสบการณ์หลังอบรมจากคุณพรทิพย์
ประสบการณ์การฝึกจากคุณอัญชลี
ประสบการณ์การฝึกจากคุณหมุย

กลับสู่หน้าหลัก: อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต