8-9 มิ.ย. ’62 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 43 (ณ. 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2 ถ.ประชาชื่น)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 43
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 มิ.ย. 2562
ณ เลขที่ 20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2? ถนนประชาชื่น
เวลา 9:30 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 10 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ข้อมูลรายละเอียดการอบรม
ข้อมูลและใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลด:
ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
แผนที่ สถานที่อบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302 (ทัศนีย์) หรือ 081-819-4332 (ชมกร)
LINE: NawaChiOne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *