สนทนาเรื่อง”พลังชีวิต” รายการสุขภาพดีด้วย 8อ. FMTV

สนทนาเรื่อง พลังชีวิต ในรายการ สุขภาพดีด้วย 8อ. ของ FMTV ออกอากาศวันที่ 9 & 10 กพ. 2556

รายการ สุขภาพดีด้วย 8 อ. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง แขกรับเชิญ พลังชีวิต ตอนที่ 1 – ๙ ก.พ. ๕๖
รายการ สุขภาพดีด้วย 8 อ. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง แขกรับเชิญ พลังชีวิต ตอนที่ 2 – ๑๐ ก.พ. ๕๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *