19-20 ก.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 33 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

28-29 มิ.ย. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ รุ่น 6 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

17-18 พ.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 32 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading