13-14 มิ.ย. ’58 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น36 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

21-22 มี.ค. ’58 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น35 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

18-19 ต.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 34 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

(งด) 20-21 ก.ย. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 34 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

30-31 ส.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรต่อยอด-ปรับอารมณ์ รุ่น 3 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading