19-20 ก.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 33 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

28-29 มิ.ย. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ รุ่น 6 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

17-18 พ.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 32 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

(เต็มแล้ว) 21-22 ก.ย. 56 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 30 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

24-25 ส.ค. 56 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 29 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Continue reading

สนทนาเรื่อง”พลังชีวิต” รายการสุขภาพดีด้วย 8อ. FMTV

รายการ สุขภาพดีด้วย 8 อ. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง แขกรับเชิญ พลังชีวิต ตอนที่ 1 – ๙ ก.พ. ๕๖
รายการ สุขภาพดีด้วย 8 อ. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง แขกรับเชิญ พลังชีวิต ตอนที่ 2 – ๑๐ ก.พ. ๕๖
Continue reading

30-31 มี.ค. 56 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 25 (ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
Continue reading