(เลื่อนเป็น 10-11 ต.ค.) 17-18 ต.ค. ’58 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 38 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 38
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ต.ค. 2558
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา (อยู่ใน รร.เตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท)
เวลา 9:00 -16:00 น.
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน
หากผู้สมัครไม่ถึง 12 คน/รุ่น จะไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

– อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต

– ข้อมูลรายละเอียดการอบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
ดาวน์โหลด ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี’58
– แผนที่สถานที่อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต: ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *