26-27 ม.ค. 56 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 24 (ห้องกิจกรรม ชั้น 4 อาคาร Portico ถ.หลังสวน)

26-27 ม.ค. 56 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 24
(ห้องกิจกรรม ชั้น 4 อาคาร Portico ถ.หลังสวน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน ปี’56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *