30-31 ส.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรต่อยอด-ปรับอารมณ์ รุ่น 3 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรต่อยอดปรับอารมณ์ รุ่น3
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 ส.ค. 57
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา
(อยู่ใน รร.เตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน และร่างกายสามารถเคลื่อนได้เองแล้วเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 20 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดาวน์โหลด:
– ใบสมัคร ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวต หลักสูตรปรับอารมณ์ ปี’57
– แผนที่สถานที่อบรมฯ?ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *