18-19 ต.ค. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 34 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น34
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 ต.ค. 57
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา
(อยู่ใน รร.เตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ไม่ถึง 15 คน/รุ่น ไม่เปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
– อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
– ข้อมูลรายละเอียดการอบรมดนตรีปรับพลังชีวิต

ดาวน์โหลด:
– ใบสมัคร?ใบสมัคร-อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต-หลักสูตรพื้นฐาน
– แผนที่สถานที่อบรมฯ?ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *