28-29 มิ.ย. ’57 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ รุ่น 6 (ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ รุ่น6
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มิ.ย. 57
ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา
(อยู่ใน รร.เตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท)
เวลา 9:30 -16:00 น.
ค่าลงทะเบียน 1,500/หลักสูตร
รับเฉพาะผู้ผ่านหลักสูตรพื้นฐานแล้วเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 20 คน
ส่งใบสมัครและโอนชำระค่าสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

ดาวน์โหลด:

– ใบสมัคร ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับชีวภาพ หลักสูตรปรับสมดุลพลัง 5 ธาตุ ปี’57
– แผนที่สถานที่อบรมฯ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
โทรศัพท์: 091-670-0302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *