อ่านสัมภาษณ์ ‘ข้าวไม่พอขาย’ ประสบการณ์จากผู้ผลิต ‘ข้าวหอมนิลอินทรีย์

คอลัมน์คุยนอกกรอบ โดย สินีพร มฤคพิทักษ์ ใน นสพ.คมชัดลึก เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
‘ข้าวไม่พอขาย’ ประสบการณ์จากผู้ผลิต ‘ข้าวหอมนิลอินทรีย์’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *