30-31 มี.ค. 56 – อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 25 (ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
– อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต
– ข้อมูลรายละเอียดการอบรมดนตรีปรับพลังชีวิต

ดาวน์โหลด:
– ใบสมัคร ใบสมัคร อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต หลักสูตรพื้นฐาน
– แผนที่สถานที่อบรมฯ ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org
โทรศัพท์: 081-820-6655

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *