ความลับของเวลา : นาฬิกาแห่งชีวิต

– การศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ณ ปี 2556 ??อายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy) ของชายไทยอยู่ที่ 71.1 ปี และหญิงไทยอยู่ที่ 78.1 ปี

– ถ้าคนไทยใช้ชีวิต ? 5 อ.? ในชุมชนสุขภาพ

???????????????? อ1 ได้กิน ?อาหาร? ที่มีคุณค่าปลอดภัยไร้สารพิษ

? ? ? ? ? ? ? ? ?อ2 ได้สูด ?อากาศ? ที่บริสุทธิ์ไร้มลภาวะปนเปื้อน

???????????????? อ3 ได้ ?ออกกำลัง? จากการทำงานในแปลงเกษตรผสมผสาน

???????????????? อ4 ได้มี ?อารมณ์? ปลอดโปร่งแจ่มใสอยู่กับธรรมชาติสีเขียวที่งดงาม

5 ได้ขับถ่าย ?อุจจาระ? ของเสียในร่างกายอย่างปรกติ? ด้วยการบริโภคอาหารธรรมชาติ????????? ที่มีกากใย? พืชผักผลไม้ไร้สารพิษ? และสมุนไพรที่ช่วยการขับถ่ายตามธรรมชาติ

????????????? ???คนไทยก็น่าจะมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวมากขึ้น? อาจจะถึง 84 ปี (หรือเท่ากับ 7 รอบนักษัตร)

นาฬิกาชีวิต

นาฬิกาแห่งชีวิต

– ถ้าย่นย่อเวลา 84 ปีของอายุขัยในแบบจำลอง ?นาฬิกาแห่งชีวิต?? 24 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน)? เวลา 1 ชั่วโมงของ ?นาฬิกาแห่งชีวิต? ก็จะเท่ากับอายุ 3.5 ปี (3.5 x 24 = 84)? โดยเราจะเกิดที่เวลาเที่ยงคืน? และตายที่เวลาเที่ยงคืนของวันถัดไป

?การตาย? (จุติ) และ ?การเกิด? (อุบัติ) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องชั่วขณะจิต ณ ห้วงเวลาเดียวกัน? ตามคำอธิบายของหลักพุทธปรัชญา

– ถ้าการตายคือเวลาที่เรานอนหลับ? สำหรับคนที่เข้านอนก่อนเที่ยงคืน? ก็คือการตายก่อนอายุขัยที่พึงมุ่งหมายนี้? ใครที่เข้านอนตอนสองทุ่ม หรือ 20.00 น. ก็เท่ากับมีอายุขัย 70 ปี? ถ้าเข้านอนตอนสี่ทุ่ม หรือ 22.00 น.? ก็เท่ากับมีอายุขัย 77 ปี?? ?คุณจะเข้านอนและนอนหลับตอนกี่นาฬิกา??

– แล้วก่อนจะถึงเวลานอน? คุณได้เรียนรู้อะไรในแต่ละชั่วโมงของ ?นาฬิกาแห่งชีวิต? นี้บ้าง? เพื่อช่วยให้ ?นอนหลับฝันดี?

ลองคลิกไปที่เวลาแต่ละชั่วโมงของนาฬิกาแห่งชีวิตเรือนนี้ดูซิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *