ค่ายสุขภาพ Health Camp

SANY0101ค่ายสุขภาพ เกิดขึ้นจากความสนใจด้านสุขภาพในหมู่เพื่อนๆ ที่ได้เริ่มเข้าสู่แฟชั่นการพบและเผชิญกับปัญหาจากโรคไร้เชื้อเรื้อรังทั้งหลาย มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันล้มหายตายจากไปอย่างกะทันหัน หรือในเวลาเพียงไม่นานหลังตรวจพบปัญหาสุขภาพ จึงมีความสนใจและต้องการหาวิธีสร้างเสริมหรือฟื้นฟูสุขภาพด้วยแนวทางเลือกลักษณะต่างๆ

ในค่ายสุขภาพ เราจะเสนอข้อมูลและวิธีการทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการดูแลบำบัดรักษาสุขภาพแนวทางเลือกลักษณะต่างๆ ตามจุดเน้นของแต่ละค่าย โดยมีหลักการและผลการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์สนับสนุน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในวิธีการสร้างเสริม ฟื้นฟู และ/หรือบำบัดรักษา ของธรรมชาติแต่ละวิธี ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา

เนื่องจากสุขภาพร่างกายคนเรา เกี่ยวโยงใกล้ชิดกับสุขภาพจิตใจอย่างแยกกันไม่ออก เราจึงต้องดูแลสุขภาพของเราแบบองค์รวม ผสมผสานการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพจิตใจ และสุขภาพจิตวิญญาณ ไว้ในกิจกรรมของค่ายสุขภาพด้วย

อาศรมนวชีวัน

ภายในไร่นวชีวันได้กันบริเวณให้เป็นที่พักอาศัย สำหรับให้เพื่อนๆ และผู้ที่ต้องการหลีกเล้นจากชีวิตการทำงานในเมืองที่เคร่งเครียด มาพักผ่อนชาร์ตแบตเตอร์รี่ให้ตัวเอง ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพอเพียง และเรียนรู้จากห้องทดลองธรรมชาติของศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน

บ้านพัก 2 หลังใหญ่ สร้างอยู่บริเวณเดียวกัน ห้องน้ำมีทั้งเดี่ยวและรวม ห้องครัว และที่ทานอาหารส่วนกลาง สำหรับรองรับการอบรมด้านเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพในห้องทดลองธรรมชาติของเรา และค่ายสุขภาพ โดยได้ตั้งชื่ออย่างเก๋ไก๋ว่า “อาศรมนวชีวัน”
กลับสู่หน้าหลัก: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน